Termes y condicions

TERMES I CONDICIONS WWW. ENTREPYR.EU

 

 • INTRODUCCIÓ

El present document estableix els termes i condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (https://entrepyr.eu) i la prestació de serveis en la mateixa (d'ara endavant, les "Condicions") atesa la normativa vigent que regula aquesta matèria. Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies, la nostra Política de Privacitat i el nostre Avís Legal abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i pels textos legals recollits en la web, per la qual cosa, si no està vostè d'acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no hauria de continuar navegant per la nostra pàgina web.

Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte.

 

 • LES NOSTRES DADES

Los responsables d’aquesta página web són:

 

Raó Social:FAM (Federació Aragonesa de Muntanyisme.)

Direcció:  C/ Albareda 7, 4º 4ª – 50004 – Zaragoza (Espanya)

C.I.F.:V50120211

Telèfon: (0034) 976 22 79 71

E-mail:  fam@fam.es / dpo@fam.es

Razó Social:FFCAM (Federación Francesa de Clubs Alpinsi de Muntanya)

Direcció:  24 Avenue de Laumière – 75019 – Paris (Francia)

Núm. SIRET: 775 671 316 00260

Telèfon: (0033) 01.53.72.87.00

E-mail: vosdonnees@ffcam.fr

 

 

El projecte EFA279/16 ENTREPYR – II, està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest projecte té com a objecte la cooperació transfronterera proporcionant als refugis de la zona una eina de promoció internacional.

La plataforma ENTREPYR, per tant, és un instrument que facilita als refugis la gestió de les reserves realitzades en els seus establiments complint amb el que s'estableix en el projecte.

 

 • LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractats conforme l’establert en els corresponents textos legals integrats en la pàgina web. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consenteix el tractament d'aquesta informació i declara que tota la informació o dades que ens  faciliti són veraces i corresponen amb la realitat.

 

 • ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i fer una reserva a través de la mateixa vostè es compromet a:

 1. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per a realitzar reserves legalment vàlides.
 2. No realitzar cap reserva falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que ha fet una reserva d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

III.          Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç, actual i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari per a totes aquelles finalitats que s'especifiquen en la nostra Política de Privacidad. Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva reserva.

 1. Si utilitza la plataforma en nom d'un tercer, vostè l'informarà de les Condicions que s'apliquen a les cerques o reserves que hagi realitzat en el seu nom, incloses totes les normes i restriccions corresponents i recollides en les condicions particulars de cada establiment.
 2. En fer una reserva a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.
 3. La informació que s'obté a través de la pàgina s'aplica als clients depaïsos membres de la Unió Europea i tercers països. Sol·licitem a tots els allotjaments una declaració responsable que evidenciï i garanteixi el compliment de la normativa europea aplicable en matèria de protecció de dades de manera que la plataforma garanteix el compliment de la normativa aplicable des d'Espanya.

 

 • DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Les reserves realitzades a través d'aquesta pàgina web queden subjectes a la disponibilitat de cada allotjament i conforme a les restriccions aplicables a cadascuna de les zones que per raó de la COVID-19 poden ser modificades.

Per a conèixer les condicions aplicables a l'allotjament podrà accedir des de l'epígraf “Refugis” i en tot cas, amb caràcter previ a la formalització de la reserva en l'allotjament seleccionat.

 

 • COM REALITZAR UNA RESERVA

La plataforma ENTREPYR no és propietària ni controla els allotjaments oferts a través de la web, sinó que aquests seran gestionats i controlats per cadascun dels propietaris i responsables de la gestió o manteniment de l'allotjament corresponent.

Si realitzes una reserva a través del nostre lloc web, aquesta reserva es realitza amb l'allotjament seleccionat i el nostre lloc web només actua com a motor de connexió entre l'usuari i l'allotjament corresponent.

Per a realitzar una reserva través de la pàgina web serà necessari registrar-se com a usuari en aquesta, no podent-se realitzar una reserva sense la corresponent alta el registre d'usuaris.

 

 • MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En el cas que vostè detectés que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquesta pàgina web, podrà modificar els mateixos en l'apartat a través de l'àrea d'administració proporcionada per l'empresa XSALTO.

Els errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de reserva podran ser modificats abans de processar la reserva dirigint-se al servei d'atenció al client a través del formulari de contacte així com exercitar el dret de rectificació  contemplat en la nostra Política de Privacitat a través del procediment recollit en aquesta.

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra queno permeten prosseguir amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat de manera correcta. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de totes les reserves que hagin estat afegides a la ruta durant el procés de reserva, de manera que, abans de realitzar el pagament, vostè podrà modificar les dades de la seva comanda.

Si vostè detectés un error en la seva reserva amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el nostre servei d'atenció al client, en el telèfon o en l'adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a esmenar l'error.

En cas de tractar-se d'errors en la reserva, l'usuari ha de tenir en compte que, en el moment de rebre la confirmació de la reserva només podrà fer algun canvi limitat en dates, a través de l'Àrea d'Usuaris de manera temporal o per a qualsevol gestió posant-se en contacte directament amb l'establiment de la seva reserva.

 

 • DISPONIBILITAT DE L’ALLOTJAMENT

Totes les reserves estan subjectes a la disponibilitat dels allotjaments i conforme a les restriccions d'aforament aplicables a cada moment i marcades pel país en el qual es trobi l'allotjament, per a això, haurà d'ajustar-se a les condicions particulars marcades per cada establiment.

 

 • PREU I PAGAMENT

Els preus indicats inclouen la tarifa de reserva, l’IVA i la tarifa de gestió de la plataforma. No inclouran les taxes hoteleres o impostos municipals que puguin aplicar-se en la zona i que vinguin determinades en les condicions particulars facilitades per l'allotjament.

Els impostos apareixeran desglossats en la pantalla de confirmació de la reserva.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis en el preu de la reserva no afectaran aquelles reserves respecte als que ja li hàgim enviat una confirmació d'aquesta.

Una vegada que hagi seleccionat tots els allotjaments que desitja reservar, aquests s'hauran afegit a “la seva ruta” i el pas següent serà tramitar la reserva i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passosdel procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol·licita.

Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. A més, si és vostè un usuari registrat, disposa d'un detall de totes les comandes realitzades en l'apartat “El meu Compte” des de l'enllaç del cadenat en la part inferior dreta de la web.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament: targeta de crèdit / targeta de dèbit.

En fer clic a "Autoritzar Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.

Per a minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit. Les tarjetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emisorade les mateixes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no podrem formalitzar cap reserva amb vostè.

 

 • COMUNICACIONS PER ESCRIT

 

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrito. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, información i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per la llei.

 

 • NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran de facilitar-se a través de la nostra adreça d'email proporcionada a l'inici. Conformement al que es disposa anteriorment i tret que s'estipuli el contrario, li podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en la nostra pàgina web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per a provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estaba correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o en una bústia. En el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pelreceptor.

 

 • ACONTEIXEMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligaciones assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("causa de força major").

Les causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre altres, els següents:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastrenatural.
 4. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport,públics o privats.
 5. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la causa de força major o per a trobar una solució que ens permeti cumplir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

 

 • RENÚNCIA

La manca de requeriment per part nostra del compliment estricte per la seva part d'alguna de les obligaciones assumides per vostè en virtut d'un contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per part nostra dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut de d’aquest contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni l’exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.

Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per part nostra aalguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte farà efecte, a no ser que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l'apartat de Notificacions anterior.

 

 

 • NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents condicions o alguna disposició d'un contracte fos declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

 • ACORD COMPLERT

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o  per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions establertes pels dos abans d'aquest, excepte allò que figuraexpressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per la l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d'un contracte (tret que s'hagués fet taldeclaración incerta de manera fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incumpliment de contracte, de conformitat amb el que es disposa en les presents Condicions.

 

 • EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Ens reservem la facultat de modificar els Termes i Condicions perquè compleixin qualsevol requisit en matèria de regulació o es produïssin canvis en els nostres serveis. Sempre que sigui possible, li mantindrem informat dels canvis substancials realitzats en aquests. Les modificacions introduïdes no tindran carácter retroactiu i, l'ús que facis de la plataforma estarà subjecte sempre a la versió més recent de les Condicions.Et recomanem que periòdicament llegeixis les Condicions disponibles en la Plataforma i sempre prèviament a la confirmació del pagament, per a mantenir-te informat de qualsevol canvi que et pogués afectar.

Si Vostè no està d'acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

 

 • LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i la reserva d'allotjaments realitzada a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació aplicable al domicili del consumidor.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

 

 • COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través de les nostres vies de contacte o de l’adreça postal o de correu electrònic indicats en la clàusula 2 de les presents Condicions.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris respecte als possibles inconvenients produïts a través de la plataforma.

Pot sol·licitar-les a través de les nostres vies de contacte.

Així mateix, es disposaran de fulls de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris en cadascun dels allotjaments.

Les seves queixes i reclamacions davant el nostre servei d'atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legament establert.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-nos les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic proporcionada a l'inici amb la finalitat de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si l'adquisició entre vostè i nosaltres s'ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d'acord amb el Reglament Núm. 524/2013 de la UE, l'informem que vostè té dret solicitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l'adreça d'Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.