Política de privacitat

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

Les dades personals recollits en la nostra pàgina web són tractats complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Així mateix, garantim que les dades personals són tractats de manera lícita, lleial i transparent, i són recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats a aquests fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i es garantirà la seva seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

 

¿Qui és el responsable de les seves dadespersonals?

 

El responsable del tractament de les seves dades personals és l’entitat titular del lloc web.

 

Raó Social: FAM (Federación Aragonesa de Muntanisme)

Direcció:  C/ Albareda 7, 4º 4ª – 50004 – Zaragoza (Espanya)

C.I.F.: V50120211

Telèfon: (0034) 976 22 79 71

E-mail:  fam@fam.es / dpo@fam.es

 

Raó Social: FFCAM (Federación Francesa de Clubs Alpins i de Muntanya)

Dirección:  24 Avenue de Laumière – 75019 – Paris (Francia)

Núm. SIRET: 775 671 316 00260

Telèfon: (0033) 01.53.72.87.00

E-mail: vosdonnees@ffcam.fr

 

Per quètractem les seves dades i que ens permet fer-ho? Per què podem tractar les seves dades?

 

Les dades personals seran tractades per a l'entitat responsable quan vostè els proporcioni completant els formularis de registre o de contacte, enviant correus electrònics o trucant per telèfon.

 

Les dades seran tractats amb la finalitat de gestionar el registre com a usuari, prestar el servei demandat, complir amb obligacions legals, comunicar-nos amb els interessats per qualsevol mitjà i respondre a consultes i sol·licituds d'informació.

 

 • Gestionar el registre com a usuari. Quan l'interessat es registra voluntàriament en la nostra pàgina web, recollim amb el seu consentiment les seves dades per a formalitzar el registre com a usuari i conservar la informació que permeti prestar els nostres serveis i mantenir el contacte.

 

 • Comunicar les dades a l'allotjament al qual s'hagi fet la reserva. Tractarem les seves dades per a prestar els nostres serveis gestionant les reserves i comunicant-los als allotjaments en relació amb el desenvolupament del servei si fos necessari en compliment de la relació contractual.

 

 • Complir amb obligacions legals. Determinats tractaments els durem a terme en compliment d'obligacions legals com per exemple de caràcter fiscal o comptable comunicant-nos amb les administracions públiques competents quan fos necessari.

 

 • Respondre a consultes i sol·licituds d'informació. Quan l'interessat ens fa arribar una consulta o sol·licitud d'informació tractem les seves dades amb el seu consentiment per a donar-li resposta sobre la consulta o sol·licitud.
 • Comunicar-nos comercialment amb els interessats per qualsevol mitjà:

 

 • Quan el client es registra en la nostra web podem comunicar-nos comercialment amb ell per mitjans electrònics sobre els nostres serveis i activitats. L'usuari pot oposar-se en el moment de la recollida de les dades. En aquest cas la legitimació per al tractament de les dades personals es troba basada en l'interès legítim de l'entitat a fer-los arribar aquestes comunicacions amb les garanties de l'article 21 de la LSSICE.

 

 • Quan l'interessat registra el seu correu electrònic en el nostre formulari sobre aquest tema, tractem les seves dades amb el seu consentiment per a mantenir-li informat mitjançant comunicacions periòdiques per mitjans electrònics sobre els nostres serveis i activitats.

 

 

Els interessats poden oposar-se en cadascuna de les comunicacions enviades i addicionalment mitjançant el mecanisme previst en l'apartat “Quins són els seus drets?”.

 

-              Utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades. Quan l'interessat visita la nostra pàgina, utilitzarem amb el seu consentiment cookies i altres eines amb les finalitats previstes en la nostra Política de Cookies on pot accedir a més informació.

-              També utilitzem «Google reCAPTCHA» (d'ara endavant, «reCAPTCHA») en els nostres llocs web. reCAPTCHA s'utilitza per a comprovar si les dades introduïdes en el nostre lloc web (per exemple, en un formulari de contacte) han estat introduïts per una persona o per un programa automatitzat. A aquest efecte, reCAPTCHA analitza el comportament del visitant del lloc web en funció de diverses característiques. Aquesta anàlisi s'inicia automàticament quan el visitant del lloc web accedeix a ell. Per a l'anàlisi, reCAPTCHA avalua informació diversa (per exemple, l'adreça IP, el temps que el visitant ha estat en el lloc web o els moviments del ratolí realitzats per l'usuari). Les dades recopilades durant l'anàlisi s'enviaran a Google. Les anàlisis de reCAPTCHA es realitzen completament en segon pla. El tractament de les dades es basa en un interès legítim a protegir el seu lloc contra el correu escombraries i el rastreig automatitzat abusiu. Per a obtenir més informació sobre Google reCAPTCHA i la política de privacitat de Google, utilitzi els següents enllaços:

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ihttps://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

 

A qui proporcionem les seves dades?

 

Podem comunicar les dades personals a tercers proveïdors encarregats del tractament, amb l'única finalitat que ens prestin determinats serveis seguint les nostres instruccions sense utilitzar les dades per a les seves pròpies finalitats i a fi de dur a terme les activitats que ens són pròpies, o a les administracions públiques competents en compliment d'obligacions legals.

 

 

Quan de temps conservem les seves dades?

 

Les seves dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir amb les finalitats previstes en l'apartat finalitats i conforme als terminis previstos en la legislació vigent en cada país participant en el projecte.

 

El termini de conservació de les dades recollides en els llibres de registre dels allotjaments situats a Espanya o recollides en la web serà de 3 anys des de la pràctica de la reserva per al seu control en virtut del que s'estableix en la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

 

Així com seran conservats, durant el termini que sigui legalment exigibles a nivell fiscal i comptable pels organismes públics competents, transcorregut aquest termini es procedirà a la seva destrucció o supressió.

 

 

Quins són els seus drets?

 

Vostè podrà:

 

 1. Obtenir més informació
 2. Retirar el seu consentiment quan l’hagués pretat per un tractament determinat
 3. Deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial, enviant “Vull deixar de rebre comunicacions comercials” al correu electrònic dels responsables.
 4. Exercir els seus drets de:
 • Accés, o conèixer que dades personals tractem de vostè;
 • Rectificació, o corregir dades personals incorrectes o inexactes;
 • Supressió, o a eliminar les dades personals que tenim de vostè que no estiguem obligats legalment a conservar;
 • Oposició, o al fet que deixem de tractar les seves dades personals amb una finalitat concreta;
 • Limitació, o a restringir el tractament que realitzem;
 • Portabilitat, o al fet que li proporcionem les dades personals que obren en el nostre poder.

 

Per a poder exercir qualsevol dels drets que li atorga la normativa de protecció de dades, vostè podrà sol·licitar al responsable un formulari per a l'exercici de drets o descarregar directament qualsevol dels formularis proposats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través d'aquest enlacei presentar-lo emplenat amb la informació addicional que permeti acreditar la seva identitat, en l'adreça o correu electrònic dels responsables abans esmentats.

 

Pot trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es- C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).

 

 

Com garantim la seguretat de les seves dades?

Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat que eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

També hem habilitat procediments per a respondre en els terminis legals oportuns davant qualsevol bretxa de seguretat que pogués produir-se sobre les teves dades personals.

En contractar proveïdors, garantim que implanten les mesures de seguretat adequades per a la protecció de les dades personals.

 

Canvis en la Política de Privacitat

Hem actualitzat aquesta Política per a adaptar-la als requisits i obligacions del Reglament General de Protecció de Dades.

Aquesta última Política és amb data: 1 de juliol de 2021.